กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
scan
เรียนออนไลน์

ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ได้ผ่านช่องทางนี้ สามารถดูหรือดาวน์โหลดใบงาน/ใบความรู้ และส่งงานได้ที่นี่

คลิกเลย..
g5
ตรวจสอบผลการเรียน Online

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ เพียงกรอกเลขประจำตัวนักเรียนและบัตรประชาชน

อ่านเพิ่ม...
g2-1
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

อ่านเพิ่ม...
g3-1
ป้อมแก้วแกลลอรี่

แหล่งรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวน์

คลิกเลย..
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Responsive image นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
(อัครพง์ชนูปถัมภ์)
 แบบประเมิน SDQ
sdq1
 แบบประเมินกิจกรรมโรงเรียน
question
 ระบบงานฝ่ายปกครอง
question
 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 Link หน่วยงานต่าง ๆ
banner-muni dla watyai sang tum patum dltv sms

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ>>ดูทั้งหมด
 กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Activity
image
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับความกรุณาจากคณะตรวจเยี่ยม นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่านนายกสมชาย ตันประเสริฐ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ตาม 6 มาตรการหลัก ป้องกันโรค COVID - 19 ในสถานศึกษา
image
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเเละบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเเด่พระสงฆ์ เเละมีพิธีวางพวงมาลา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเเละยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ โครงการในพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
image
นิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัด“นิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงสื่อการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
image
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  (คลิกชมภาพกิจกรรม)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่าวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น science show, ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, ระบายสี,และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
image
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ เเละกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
image
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   (คลิกชมภาพกิจกรรม)ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเเละนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์ ) ได้จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เเละมีการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
image
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักคุณครู โดยการจัดกิจกรรมยังปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแกพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19
image
งานประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2563  (คลิกชมภาพกิจกรรม)วันที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจและรับทราบ โดยทางการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด
image
POMKAEW RIDER  (คลิกชมภาพกิจกรรม)นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 และเป็นประธานในการปล่อยคารวาน "POMKAEW RIDER" ในการจัดส่งชุดการเรียนรู้แก่นักเรียนถึงบ้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้าน เเละปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งนายสิริชัย มะเวชะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นประธานในการจัดตั้งหน่วย POMKAEW RIDER "เพราะลูกป้อมแก้วคือคนสำคัญ"
image
อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัดอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26-27 พ.ค. 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนออนไลน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกรอบจะได้มีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์
 ป้อมแก้ว Channel
 คนเก่งป้อมแก้ว
PK-Genius
image
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี จัดโดยศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
image
ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันฟุตบอล 6 คน เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหา พระครูสมุทรพิทยาคม
image
ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายภควรรธ เชาวรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Acep Swimming Championships 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนทรนารีนาถ"
image
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
image
สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน (คลิกชมภาพกิจกรรม)สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เพื่อเป็นจำนวน 400 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน
image
มาตราการรับมือ โควิด-19 (คลิกชมภาพกิจกรรม)การป้องกันโควิด-19 โดยสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการจัดการเว้นระยะห่าง ทั้งทางเดินกลับบ้าน การนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร และการซื้อของในร้านค้าภายในโรงเรียน รวมถึงการวัดอุณหภูมิเเละเเจกแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด-19
 ป้อมแก้ว Facebook
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)