กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม (คลิกที่ชื่อกิจกรรม)

1
กิจกรรมไหว้ครู
2
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
3
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
5
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
6
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)