กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

: ด้านหลังเป็นพื้นน้ำมีช้างอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหากันชูงวงพร้อมยกกล่องขึ้นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธชินราชจำลอง อักษรย่อโรงเรียน ท.สส.5

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)