กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญา


"วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ"วิสัยทัศน์


"กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี "Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)